హిట్లర్ పూజారి

Submitted by arun on Fri, 09/07/2018 - 15:29
Adolf Hitler

అడాల్ఫ్ హిట్లర్ పేరు చెప్పగానే చాలామందికి ఒక నియంత గుర్తుకు వస్తాడు, లేదా ప్రపంచ యుద్ధం గుర్తుకు వస్తుంది, అయితే హిట్లర్ చిన్నప్పుడు, పెద్దగఅయ్యాకా ఏమి కావాలని కోరుకున్నాడో మీకు తెలుసా? అడాల్ఫ్ హిట్లర్ వయస్సులో చిన్నప్పుడు, పెద్దగ అయ్యాక ఒక పూజారి కావాలని కోరుకున్నాడట. ఆ కోరిక తీరినా బాగుండుకదా? శ్రీ.కో.

English Title
Adolf Hitler facts

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES